Sunday, August 30, 2015

EA 2057 LOT PLUS

     พูดถึง ตัวนี้ก็น่าสนใจเลยดีเดี๋ยว แต่ถ้าโดนลากก็ล้างได้เหมือนกัน แต่ที่บอกว่าน่าในคือ เราต้องใช้ความถูกวิธี โดยเมื่อมีกำรแล้ว ก็หยุด หรืออาจเข้าตลาดวันต่อวัน หรือตั้งขาดทุนไว้  

HOT NEWS